Sådan kan små og mellemstore virksomheder overholde EU's whistleblower direktiv

EU’s whistleblower direktiv forpligter også små og mellemstore virksomheder til at indføre interne rapporteringssystemer. Men små og mellemstore virksomheder har en anden struktur end store koncerner. Hvordan kan man opfylde de juridiske krav, og hvad skal små og mellemstore virksomheder være opmærksom på, når de vælger whistleblower software?

EQS Integrity Line hjælper små og mellemstore virksomheder med at overholde EU’s whistleblower direktiv uden besvær.

Hvilke små og mellemstore virksomheder er berørt af EU's whistleblower direktiv?

EU’s whistleblower direktiv har til formål at skabe egnede informationskanaler for potentielle whistleblowere, så de kan indberette mistanke om fejl og forsømmelser uden frygt for personlige konsekvenser, som f.eks. afskedigelse, forflyttelse eller forskelsbehandling.

Det betyder, at alle “privatretlige juridiske personer” med mere end 50 ansatte skal have interne rapporteringskanaler. Alle firmaer i den finansielle sektor er forpligtet til at gøre dette, uanset hvor mange ansatte de har.

Loven giver firmaer med mellem 50 og 249 ansatte en overgangsperiode på to år, indtil de skal opfylde kravene. Loven giver yderligere lettelser for mindre virksomheder ved at give dem mulighed for at dele ressourcer til drift af whistleblower softwaren med andre små og mellemstore virksomheder og dermed spare omkostninger og udnytte synergieffekterne.

Små og mellemstore virksomheder bør overveje følgende aspekter:

Sikkerhed

I forbindelse med valget af den rigtige whistleblower software er en sikker tilgang og opsætning afgørende for at sikre, at whistlebloweren bevarer sin anonymitet, også i en mindre arbejdsstyrke. Teknologien skal også gøre det umuligt for uautoriserede personer at få adgang til systemet.

Tilpasning

Rapporteringssystemet skal ideelt set være skræddersyet til firmaets individuelle organisatoriske struktur.

Fleksibilitet

For at beskytte interne ressourcer bør det være muligt at supplere whistleblower softwaren med en ombudsmand eller en stemmebaseret løsning, hvis det er nødvendigt.

Enkelhed

Softwaren skal være nem at opsætte, bruge og forstå, så der ikke er nogen yderligere hindringer for whistleblowerne at rapportere.

Overholdelse af lovgivningen

Systemet skal opfylde alle direktivets lovbestemmelser, f.eks. skal det give mulighed for at informere whistlebloweren om de foranstaltninger, der er truffet rettidigt (3 måneder) efter modtagelsen af en indberetning, eller at dokumentere sagerne.

Fordele ved whistleblower softwaren for små og mellemstore virksomheder

1.

Det beskytter jeres medarbejdere, men også jeres virksomhed, idet problemer identificeres og afbødes på et tidligt tidspunkt.

2.

Det er med til at opbygge en kultur af tillid og integritet i firmaet.

3.

Det minimerer skader på omdømme og høje omkostninger.

4.

Det har en afskrækkende virkning og medvirker således til at forhindre forseelser.

5.

Det kan bevirke, at firmaet får en mildere straf i alvorlige sager.

6.

Det giver jeres medarbejdere mulighed for aktivt at sige fra over for chikane uden at skulle frygte negative konsekvenser.

Det behøver ikke at være kompliceret at indføre dedikeret whistleblower software.

Vi tilbyder en digital softwareløsning, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at overholde alle lovkrav i EU’s whistleblower direktiv hurtigt og uden besvær.

Sådan vælger I den rigtige løsning til din organisation: En tjekliste

Vores omfattende tjekliste giver jer mulighed for at definere jeres specifikke krav og vælge den rigtige løsning til jeres organisation.

Se hvordan EQS Integrity Line opfylder alle kravene i EU’s whistleblower direktiv og er den ideelle løsning for jeres organisation.

EQS Integrity Line: Certificeret sikker

Vores whistleblower hotline, EQS Integrity Line, lever op til de højste standarder for it-sikkerhed og databeskyttelse. Vi beviser dette i regelmæssige eksterne sikkerhedsrevisioner.