Den rigtige softwareløsning til jeres firma

Teaser Solutions KMU

Små og mellemstore virksomheder

På trods af overgangsperioden for små og mellemstore virksomheder bør disse ikke vente med at træffe foranstaltninger for at overholde EU’s whistleblower-direktiv og udnytte fordelene ved en intern rapporteringskanal.

Find på vores oversigtsside for små og mellemstore virksomheder ud af, hvilken løsning der er bedst for jeres firma, og hvilke overvejelser, I bør have, når I introducerer whistleblower softwaren.

Store virksomheder og koncerner

Store virksomheder og globale koncerner har brug for en avanceret softwareløsning til deres forskellige og ofte internationalt etablerede strukturer, som kan tilpasses individuelt og muliggør effektiv behandling af rapporter.

Vi fortæller jer, hvilke funktioner I skal prioritere, når I er på udkig efter whistleblower software til store virksomheder.

Teaser Solutions Behörden

Den offentlige sektor

Offentlige organisationer, statslige organer og kommuner med 10.000 indbyggere eller derover skal overholde whistleblower direktivet på samme måde som private organisationer.

Find på vores oversigtsside ud af, hvilke udfordringer den offentlige sektor står over for, når den indfører en rapporteringskanal, og hvilken løsning der kan hjælpe jer med at opfylde kravene i EU-direktivet.

Franchisevirksomheder

Hvad betyder implementeringen af EU’s whistleblower-direktiv for franchisevirksomheder i Europa?
 
Franchisetagere har allerede tilstrækkeligt mange regler, de skal overholde i deres daglige arbejde. For at undgå, at EU direktivet bliver en yderligere hindring, har franchisevirksomheder brug for en whistleblower software, der er effektiv, i overensstemmelse med lovgivningen og nem at bruge.