Pakker og priser

Essential

Løsning, der er klar til brug, for små og mellemstore virksomheder, der er interesseret i en hurtig og effektiv overholdelse af EU-direktivet og GDPR.

fra

490 DKK / måned

Professional

Den fleksible løsning med en række forskellige tilpasningsmuligheder og omfattende sagsforvaltning og godkendelseskoncept og realtidsrapportering.

fra

960 DKK / måned

Enterprise

Den individuelle løsning for højeste grad af tilpasning og integration. Sagsforvaltning, der er skræddersyet til dine specifikke behov, herunder omfattende indberetnings- og analyseværktøjer.

på anmodning

100 % overholdelse af EU-whistleblower direktivet og GDPR

integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag

Fortrolig og beskyttet whistleblowerkanal med anonym dialogfunktion

Tilpasning af rapporteringsprocessen

Standard

Kan konfigureres individuelt

Kan konfigureres individuelt

Tilgængelige sprog for indberetningsprocessen

Over 80 sprog

Sagsforvaltning

Standard

Udvidet

Kan konfigureres individuelt

Oversættelsesservice til sagsbehandling

Automatiseret

Kan konfigureres individuelt

Overvågning af deadline, sagsforvaltning og indberetning

Individuel systemkonfiguration

Forbindelse til den telefoniske whistleblower-kanal

Højt niveau for datakryptering i henhold til BSI-standard

Tofaktorgodkendelse

Sikker ISO27001-certificeret hosting og datalagring i Europa

Offentlig

Offentlig eller privat

Offentlig eller privat

Tilgængelig i henhold til WCAG 2.1-standard

Bronze

Bronze

Bronze

Support

E-mail + dedikeret kundeansvarlig

Online-Service-Portal

Kursus

Kommunikationsmateriale*

Ekstra moduler såsom single sign-on, data deep dive etc.

Fås på anmodning

*Gratispakke med generiske kommunikationsmidler som digitale filer (individualiserede filer mod ekstra betaling)

» Samarbejdet med EQS Group under implementeringen var en ekstremt positiv erfaring. Vi fremlagde en plan med indledende skridt, og de besvarede altid vores spørgsmål hurtigt og fleksibelt. Denne positive oplevelse fortsætter, og EQS Group reagerer altid meget hurtigt, når der opstår spørgsmål. «

Kristina Schmieg, Compliance Manager at PUMA SE

Kristina Schmieg
Senior Manager Compliance,
PUMA SE

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Vores whistleblower system (EQS Integrity Line) garanterer whistleblowernes anonymitet og sikrer, at deres identitet ikke kan spores på teknisk vis. EQS Integrity Line ligger på eksterne ISO 27001-certificerede servere med høj sikkerhed. På disse servere gemmes der ingen IP-adresser, lokaliseringsdata, enhedsspecifikationer eller andre data, der kan give mulighed for at drage konklusioner om whistleblowerens identitet.

Whistlebloweren kan selv bestemme, om han eller hun ønsker at forblive anonym eller give personlige oplysninger. Under alle omstændigheder overføres rapportens indhold i stærkt krypteret form ved hjælp af en offentlig-privat nøgleprocedure (PGP) med 2048 RSA bit. Desuden foregår al serverkommunikation via en sikker HTTPS-forbindelse.

Hør mere om sikkerheden i EQS Group

Både EQS som firma og deres softwareudvikling for EQS Integrity Line er certificeret i henhold til informationssikkerhedsstandarden ISO 27001. Produktudviklingen og den løbende udvikling følger “Security by Design”-princippet.

Desuden sikrer systemet fuld overholdelse af EU’s GDPR og globale databeskyttelsesregler, både for whistlebloweren i rapporteringsprocessen og for sagsbehandleren i den integrerede sagsbehandling.

EQS Integrity Line opfylder de højeste sikkerheds- og krypteringskrav (dataoverførsel og -adgang) og garanterer dermed absolut fortrolighed for de indsendte rapporter.

– ISO 27001-certificeret højsikkerhedsdatacenter

– Systemsikkerhed gennem årlig ekstern penetrationstest

– SSL-certificeret forbindelse

– Kryptografisk kompleks opbevaringsprocedure

– Sagsspecifik kryptering

– Nøglen bliver hos kunden (hverken EQS Group eller andre tredjeparter har adgang til indholdet)

– Adgang til indhold via et detaljeret autorisationssystem

– Forskellige IT-sikkerhedsmoduler, f.eks. til brugeradministration og databeskyttelse

– Fuld beskyttelse af whistleblowerens anonymitet

– Regelmæssige sikkerhedsrevisioner og penetrationstest

EQS Integrity Line er udviklet til global brug og er tilgængeligt på mere end 80 sprog som standard.

EQS Integrity Line tilbyder forskellige pakker og konfigurationer for at imødekomme forskellige kundekrav. Standardløsningerne er tilgængelige i løbet af få dage med en minimal indsats fra kundens side. Tilpassede løsninger med udvidede sagsbehandlingsfunktioner er normalt tilgængelige til operationel anvendelse inden for 4 til 8 uger. Under implementeringen hjælper vores erfarne projektledere kunden med at opnå bedst mulig implementering og giver rådgivning om bedste praksis.

EQS Group tilbyder forskellige skabeloner for bedste praksis til hurtig og nem implementering af whistleblower systemet. Disse skabeloner kan anvendes 1:1 eller tilpasses efter kundens behov. Der findes allerede skabeloner på en lang række sprog, der desuden kan overføres til alle andre sprog. Foruden skabelonerne står vores erfarne projektledere også til enhver tid klar til at rådgive og støtte kunden i hele implementeringsfasen for whistleblower softwaren.

EQS Group bidrager til overholdelsen af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre databeskyttelsesregler på verdensplan gennem forskellige foranstaltninger på organisatorisk, teknisk og funktionelt niveau.

organisatorisk niveau gennem foranstaltninger til informationssikkerhed og databeskyttelse i form af et passende og certificeret ISMS i henhold til ISO 27001-standarderne. Dette er underlagt regelmæssige interne og uafhængige kontroller.

På det tekniske plan er EQS Integrity Line udviklet i overensstemmelse med de højeste standarder for databeskyttelse og sikkerhed. Det betyder:

– personoplysninger om besøgende og whistleblowere logges ikke

– kryptering af data i transit og lagrede data

– ingen metadataanalyse eller forskning med vores kundedata

– muligheder for meddelelser om databeskyttelse (ansvarsfraskrivelser) og andre oplysninger i forbindelse med indberetningsprocessen

– aktivering af forskellige sikkerhedsfunktioner i forbindelse med tilgang til og behandling af data

På det funktionelle niveau hjælper EQS Integrity Line sagsbehandleren med de hyppige opgaver og aktiviteter i forbindelse med interne databeskyttelsesprocesser. Dette omfatter

– dynamiske påmindelser og meddelelser, når visse databeskyttelseskriterier opstår, herunder angivelse af de nødvendige foranstaltninger

– hjælp til anonymisering af sagsoplysninger (f.eks. personoplysninger) og eventuelle vedhæftede filer

– automatisering af interne godkendelsesprocedurer og dobbeltkontrolprincippet for behandling af følsomme sager

– detaljeret autorisationsstyring og rollekoncept til finjustering af adgangen til følsomt sagsindhold

Whistleblowing systemer er et centralt element i et effektivt compliance styringssystem i virksomheder i henhold til internationale standarder. Ca. to tredjedele af de uregelmæssigheder, der opdages i virksomheder, bliver afsløret af whistleblowere. Et velfungerende whistleblower system er derfor vigtigere som et kontrolelement end ledelse og den eksterne og interne kontrol tilsammen.

I de seneste år har mange lande bakket kraftigt op om retsbeskyttelse af whistleblowere og dermed etablering af sikre og beskyttede whistleblower systemer, f.eks. Frankrig med deres Sapin 2-lov og EU med direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. EU-whistleblowerdirektivet trådte i kraft den 16. december 2019 og kræver, at firmaer stiller interne whistleblower systemer til rådighed.

Whistleblower systemer beskytter ikke kun whistleblowere (medarbejdere, kunder, leverandører osv.), men også firmaet mod skade på omdømme og finansielle risici.

EQS Integrity Line: Certificeret sikker

Vores whistleblower hotline, EQS Integrity Line, lever op til de højste standarder for it-sikkerhed og databeskyttelse. Vi beviser dette i regelmæssige eksterne sikkerhedsrevisioner.