Whistleblower softwaren til store firmaer og selskaber

Skab gennemsigtighed og opfyld kravene i EU’s whistleblower direktiv:

Især i store globale virksomheder er det vigtigt, at alle medarbejdere og kontrahenter har mulighed for at indberette forseelser uden at skulle frygte for negative konsekvenser. Dette styrker arbejdstagernes tillid til firmaet og beskytter også firmaets omdømme.

Dette kræver et rapporteringssystem, der omfatter alle hierarkiske niveauer og afdelinger og kommunikeres til alle parter.

EQS Integrity Line kan skræddersyes til de enkelte virksomheders organisationsstrukturer og hjælper store virksomheder med at overholde direktivet hurtigt og uden besvær.

Store virksomheder og globale koncerner bør være opmærksomme på følgende egenskaber:

Garanteret sikkerhed

Når virksomheder beslutter sig for en whistleblower software, bør de sikre sig, at systemet er certificeret og kan revideres, så det opfylder de højeste krav til sikkerhed og databeskyttelse.

Stort udvalg af sprog

Et whistleblower system skal tillade indberetninger fra whistleblowere på forskellige sprog. Dermed kan whistleblowere indgive indberetninger på deres eget modersmål og holder dermed hæmningstærsklen så lav som muligt, hvilket især er vigtigt for internationalt aktive virksomheder. En ekstra oversættelsesfunktion sikrer, at de modtagne indberetninger oversættes til det sprog, som den person, der behandler indberetningen, taler.

Landespecifik databeskyttelse

Når virksomheder anvender whistleblower software på tværs af grænserne, skal de tage hensyn til landespecifikke databeskyttelseskrav og lovbestemmelser. F.eks. er anonyme indberetninger om visse emner ikke tilladt i nogle lande. Et effektivt system burde kunne håndtere dette.

Konstant tilgængelighed

Whistleblower softwaren bør være konstant tilgængelig, så der altid kan indberettes overtrædelser - både nationalt og globalt.

Sådan vælger I den rigtige løsning til jeres organisation: En tjekliste

Vores omfattende tjekliste giver jer mulighed for at definere jeres specifikke krav og vælge den rigtige løsning til jeres organisation.

Se hvordan EQS Integrity Line opfylder alle kravene i EU’s whistleblower direktiv og er den ideelle løsning til jeres organisation.