Pakketten en prijzen

Essential

Gebruiksklare oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen die snel en efficiënt willen voldoen aan de EU-richtlijn en AVG.

vanaf

 €70/maand

Professional

De flexibele oplossing met tal van aanpassingsmogelijkheden en uitgebreid casemanagement, voorzien van autorisatieconcept en real time melding.

vanaf

 €200/maand

Enterprise

De individuele oplossing voor het
hoogste niveau van maatwerk en integratie. Casemanagement op maat van uw specifieke behoeften, inclusief uitgebreide meldings- en analysetools.

op aanvraag

100% naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en AVG

integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag

Vertrouwelijk en beveiligd meldingskanaal met anonieme dialoogfunctie

Aanpassing van het meldingsproces

Standaard

Individueel configureerbaar

Individueel configureerbaar

Aantal beschikbare talen voor het meldingsproces

Meer dan 80 talen

Casemanagement

Standaard

Uitgebreid

Individueel configureerbaar

Vertaaldienst voor zaakafhandeling

Geautomatiseerd

Individueel configureerbaar

Termijnbewaking, dossiervorming en melding

Individuele systeemconfiguratie

Aansluiting op het telefonisch meldingskanaal

Hoog niveau van gegevenscodering volgens BSI-norm

Tweefactorauthenticatie

Veilige, ISO27001-gecertificeerde hosting en gegevensopslag in Europa

Publiek

Publiek of Privaat

Publiek of Privaat

Toegankelijk volgens WCAG 2.1-norm

Brons 

Brons 

Brons 

Ondersteuning

E-mail + eigen accountmanager

Online-Service-Portal

Training

Communicatiemateriaal*

Aanvullende modules zoals single sign-on, data deep dive, enz.

*Gratispakket met generieke communicatiemiddelen als digitale bestanden (gepersonaliseerde bestanden tegen extra kosten)

» De samenwerking met EQS Group tijdens de implementatie was uiterst positief. Wij hebben een plan met eerste stappen opgesteld en zij hebben onze vragen altijd snel en flexibel beantwoord. We hebben deze positieve ervaring nog steeds en zelfs wanneer er vragen rijzen, reageert EQS Group altijd zeer snel. «

Kristina Schmieg, Compliance Manager at PUMA SE

Kristina Schmieg
Senior Manager Compliance,
PUMA SE

FAQ

Ons klokkenluidersysteem (EQS Integrity Line) garandeert de anonimiteit van de
klokkenluider en zorgt ervoor dat zijn identiteit niet met technische middelen kan worden achterhaald. EQS Integrity Line wordt gehost op externe, streng beveiligde ISO 27001-gecertificeerde servers. Op deze servers worden geen IP-adressen, locatiegegevens, apparaatspecificaties of andere gegevens opgeslagen waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van de klokkenluider.

De klokkenluider kan zelf beslissen of hij anoniem wil blijven of persoonlijke informatie wil verstrekken. In ieder geval wordt de inhoud van de melding in sterk gecodeerde vorm doorgegeven door gebruik van een publiek-private beveiligingsprocedure (PGP) met 2048 RSA bit. Bovendien vindt alle servercommunicatie plaats via een beveiligde HTTPS-verbinding.

Meer informatie over veiligheid bij EQS Group

Zowel EQS Group als onderneming als hun softwareontwikkeling voor
de EQS Integrity Line is gecertificeerd volgens de norm voor informatiebeveiliging ISO 27001. De productontwikkeling en de voortdurende ontwikkeling ervan volgen het „Security by Design”-principe.

Bovendien zorgt het systeem voor volledige naleving van de Europese AVG en wereldwijde voorschriften inzake gegevensbescherming, zowel voor de klokkenluider in het meldingsproces als voor de persoon die de zaak behandelt in het geïntegreerde casemanagement.

EQS Integrity Line voldoet aan de hoogste eisen inzake veiligheid en codering (gegevensoverdracht en toegang) en garandeert dus absolute vertrouwelijkheid van de ingediende meldingen.

– ISO 27001-gecertificeerd hoogbeveiligd computercentrum

– Veiligheid van systemen bevestigd door jaarlijkse externe penetratietest

– SSL-gecertificeerde verbinding

– Cryptografisch complexe opslagprocedure

– Codering naargelang het geval

– Sleutel in handen van de klant (niet EQS Group, noch derden hebben toegang tot de inhoud)

– Toegang tot inhoud via een gedetailleerd autorisatiesysteem

– Diverse IT-beveiligingsmodules, bv. voor gebruikersadministratie en gegevensbescherming

– Volledige bescherming van de anonimiteit van de klokkenluider

– Regelmatige beveiligingsaudits en penetratietests

EQS Integrity Line is gemaakt voor wereldwijd gebruik en is standaard beschikbaar in meer dan 80 talen.

EQS Integrity Line biedt diverse pakketten en configuraties om aan de verschillende eisen van de klant te voldoen. Gebruiksklare oplossingen kunnen binnen een paar dagen beschikbaar zijn met minimale inspanningen van de klant. Oplossingen op maat met uitgebreide casemanagementfuncties zijn gewoonlijk binnen 4 tot 8 weken operationeel. Tijdens de implementatie staan onze ervaren projectmanagers aan de zijde van de klant voor een optimale implementatie en advies over beste praktijken.

EQS Group biedt de klant verschillende templates voor beste praktijken voor een snelle en eenvoudige implementatie van het klokkenluiderssysteem. Deze templates kunnen 1 op 1 worden overgenomen of worden aangepast aan de eisen van de klant. Templates zijn reeds beschikbaar in een groot aantal talen en kunnen ook in om het even welke taal worden overgezet. Naast de templates zijn onze ervaren projectmanagers te allen tijde beschikbaar om de klant advies en ondersteuning te bieden tijdens de gehele implementatiefase van de klokkenluiderssoftware.

EQS Group ondersteunt de naleving van de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming wereldwijd door middel van verschillende maatregelen op organisatorisch, technisch en functioneel niveau:

Op organisatorisch niveau door middel van maatregelen voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming in de vorm van een degelijk en gecertificeerd ISMS volgens de ISO 27001-normen. Dit is onderworpen aan regelmatige interne en onafhankelijke audits.

Op technisch niveau is EQS Integrity Line ontwikkeld volgens de hoogste normen voor gegevensbescherming en -beveiliging. Dit betekent

– geen registratie van persoonsgegevens van bezoekers en klokkenluiders

– codering van gegevens die worden verstuurd en opgeslagen gegevens

– geen metadata-analyse of onderzoek met onze klantgegevens

– mogelijkheden voor kennisgevingen inzake gegevensbescherming (disclaimers) en andere informatie tijdens het meldingsproces

– activering van diverse beveiligingsfuncties met betrekking tot de toegang tot en de verwerking van gegevens

Op functioneel niveau ondersteunt EQS Integrity Line de persoon die de zaak behandelt bij veelvoorkomende taken en activiteiten met betrekking tot de interne gegevensbeschermingsprocessen. Dit omvat

– actieve herinneringen en kennisgevingen wanneer bepaalde gegevensbeschermingscriteria zich voordoen, met vermelding van de nodige acties

– ondersteuning bij het anonimiseren van details van de zaak (bv. persoonsgegevens) en optioneel ook van bestandsbijlagen

– automatisering van interne goedkeuringsprocedures en dubbele controle voor de behandeling van gevoelige zaken

– gedetailleerd machtigingenbeheer en functieconcept voor de fijnafstemming van de toegang tot gevoelige inhoud van de zaak

Klokkenluidersregelingen zijn een centraal onderdeel van een doeltreffende naleving van het beheersysteem in ondernemingen volgens internationale normen. Ongeveer twee derde van de geconstateerde onregelmatigheden in ondernemingen wordt door klokkenluiders aan het licht gebracht. Een goed functionerend klokkenluiderssysteem is als besturingselement dan ook belangrijker dan beheer en externe en interne audit samen.

In de afgelopen jaren hebben veel landen zich ondubbelzinnig uitgesproken voor de wettelijke bescherming van klokkenluiders en dus voor de invoering van veilige en beschermde klokkenluiderssystemen, bijvoorbeeld Frankrijk met haar wet-Sapin 2 en de EU met haar richtlijn betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De EU-klokkenluidersrichtlijn is op 16 december 2019 in werking getreden en verplicht ondernemingen om interne klokkenluiderssystemen beschikbaar te stellen.

Klokkenluiderssystemen beschermen dus niet alleen klokkenluiders (medewerkers, klanten, leveranciers, enz.), maar beschermen ook de onderneming tegen reputatieschade en financiële risico’s.

EQS Integrity Line: gecertificeerde beveiliging

Ons EQS Integrity Line klokkenluidersmeldpunt voldoet aan de hoogste normen inzake IT-beveiliging en gegevensbescherming. Regelmatige externe beveiligingssaudits bewijzen dit.