O EQS Group

Narzędzia EQS Group są elementami oprogramowania chmurowego EQS COCKPIT. Ta skalowalna platforma umożliwia instalację poszczególnych elementów niezależnie od siebie i pozwala zarządzać zgłoszeniami o nieprawidłowościach (ang. whistleblowing), listami osób mających dostęp do informacji poufnych (ang. insiders) i obowiązkami informacyjnymi. Ponadto spółki giełdowe korzystają z platformy w celu dystrybucji komunikatów prasowych, identyfikacji nowego akcjonariatu, zarządzania kontaktami, zarządzania stronami internetowymi IR, tworzenia raportów rocznych w formacie ESEF lub przeprowadzania bezpiecznych webcastów wynikowych.

EQS Group została założona w 2000 roku w Monachium w Niemczech. Obecnie grupa zatrudnia ponad 550 specjalistów i posiada biura w kilkunastu międzynarodowych lokalizacjach.