EQS Integrity Line - Branschstandarden för ökad transparens

EQS Integrity Line är en tekniskt avancerad visselblåsarlinje som gör att du kan uppfylla alla lagliga krav, bevara anonymiteten hos visselblåsare och förankra efterlevnaden i din organisation.

EQS Integrity Line - Funktionsöversikt

Certifierad säkerhet för dina data

Certifierad säkerhet för dina data

Vi garanterar den högsta säkerhetsnivån för dina känsliga data. Därför finns servern för EQS Integrity Lines visselblåsarlinje enbart i Tyskland.

Användningen av modern krypteringsteknik och SSL-certifikat innebär också att dina data inte kan nås utanför företaget.

Full anonymitet för visselblåsaren

Visselblåsare kan rapportera information anonymt till ditt företag. Kommunikationen med visselblåsaren blir helt anonym under hela processen.

Dina utrednings-, HR-, juridiska eller efterlevnadsteam kan alltid kommunicera och följa upp med visselblåsaren via säker mejl.

Visselblåsare förblir anonyma hela tiden

Enkel och intuitiv inrapportering

Enkel och intuitiv inrapportering

När rapporten lämnas guidas visselblåsaren steg för steg genom processen.

Det går att lämna en rapport via valfri slutenhet (smartphone, surfplatta eller PC). Dessutom är visselblåsarlinjen EQS Integrity Line åtkomlig och följer EU:s direktiv om webbtillgänglighet och WCAG 2.1-standarden.

Flera språk för global användning

Visselblåsarlinjen finns på fler än 80 språk och kan därför användas över hela världen.

Med hjälp av integrerad maskinöversättning kan ärenden och dialoger med visselblåsaren automatiskt översättas direkt i systemet. Det går även att ansluta till en översättningsbyrå som arbetar för säkerhetsbyråerna.

EQS Integrity Line finns på fler än 80 språk

Enkel ärendehantering med integrerad ärendehandläggning

Enkel ärendehantering med integrerad ärendehandläggning

EQS Integrity Line visselblåsarlinje har integrerad ärendehantering som gör att du kan behandla ärenden effektivt och enkelt direkt inom den specialiserade avdelningen.

Ställ in användarbehörigheter och rättigheter för dina anställda och konfigurera åtkomst till rapporterade ärenden och integritetsinställningar via användar- och åtkomsthantering. Delar av ett ärende kan dessutom anonymiseras så att bara ärendehanterarna kan se information som lämnats.

En revisionslogg skapas för varje ärende och aktivitet. Det gör att du kan se hela revisionsvägen och redigeringsaktiviteten direkt i systemet.

Omfattande analys- och statistikfunktioner

EQS Integrity Line erbjuder olika kontrollpaneler och interaktiva diagram för effektiv efterlevnadsrapportering. Realtidsdataanalyser erbjuds också. Fler sök- och filterfunktioner ger en granulär analys av dina data.

Ladda ner ärendet och informationen i Excel-format för detaljanalys.

Analys- och statistikfunktioner

Anpassa till dina behov

Anpassa till dina behov

Flera funktioner tillgängliga som standard. Systemet och funktioner kan även skräddarsys för dina behov.

För målgruppsorienterad kommunikation går det att flexibelt kombinera andra rapporteringskanaler. Skapa ett nytt ärende baserat på exempelvis ett brev, ett e-postmeddelande, ett telefonsamtal eller information som samlats in vid ett möte.

Systemdesignen kan även anpassas för ditt företag och kan visa ditt företags färger eller logga.

Din fördel - vår erfarenhet

EQS Integrity Line erbjuder tekniskt avancerad visselblåsning som är väletablerad på marknaden. Vi stöder dig under implementeringsfasen och därefter med vår professionella kompetens och expertis från våra många framgångsrika projekt genom åren. Vi är alltid intresserade av att skapa långvariga relationer med våra kunder.

Dessutom är EQS Integrity Line en del av EQS Compliance COCKPIT, den digitala plattformen för alla dina efterlevnadsuppgifter och arbetsflöden.

EQS Integrity Line: certifierat säker

Vårt visselblåsarsystem EQS Integrity Line uppfyller högsta dataskydds- och IT-säkerhetsstandarder. Det bevisas i regelbundna externa säkerhetsrevisioner.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos