EQS Integrity Line -
Det mest betrodda visselblåsarsystemet i
Europa«

integrity-line-eu-flag
integrity-line-frontend-backend-screens

Skapar förtroende.
Tryggar juridisk efterlevnad.
Certifierad och säker.

EQS Integrity Line: Säker rapportering • Svara effektivt • Minimera risker

Ditt verktyg för etisk företagsstyrning

EQS Integrity Line är ett säkert, anonymt visselblåsarsystem som gör att dina anställda kan adressera oegentligheter som korruption, myndighetsmissbruk, diskriminering och trakasserier internt innan de kontaktar myndigheter eller media. Den krypterade kanalen garanterar högsta möjliga skydd för visselblåsare.

Med EQS Integrity Line uppfyller du EU:s visselblåsardirektiv. Vi har tagit efterlevnad till nästa nivå och utvecklat lösningar som gör att du helt kan digitalisera ditt efterlevnadsarbete. Genom att göra det främjar du en öppen och respekterande kultur, skapar transparens och stärker pålitligheten i ditt företag.

Vi erbjuder verktygen för etisk företagsstyrning.

Det mest populära visselblåsarsystmet i Europa.

EQS Integrity Line är en produkt från EQS Group och används av över 1200 företag i över 165 länder. EQS Integrity Line är ett tekniskt avancerat system som följer dina krav, är strömlinjeformat och så stort du behöver. Därför finns Integrity Line i olika versioner: Essential, Best Practise och Enterprise.

Över 1,200 kunder världen över litar på EQS Integrity Line

Det säger kunderna om oss

Översikt över EQS Integrity Line

Data- och processäkerhet

Säker hosting av dina data i Tyskland

ISO 27001-certifierat och EU GDPR-förenligt

Granulärt auktoriseringskoncept i linje med principen behov-att-veta

Helt anonym rapportering med dialogfunktion

Användbarhet och service

Integrity Line - Icon Earth

Flexibel ärendehantering med med möjlighet för avdelningar

Effektiv efterlevnadsrapportering med realtidsstatistik och kontrollpaneler med utökad sökning och filterfunktioner

Omfattande service- och expertkonsultation

Enkel och intuitiv användning och tillgänglighet

Lätt att installera och använda

Körklart system med högkvalitativa standardfunktioner

Beprövade och testade stödtexter, frågeformulär, rapporter etc.

Stöddokument (t.ex. mallar) ingår

För användning världen över

Integrity Line - Icon Earth

Finns på över 70 språk som standard

Integrerad maskinöversättning av rapporter

Referens till lokala krav i systemet

Främjar en öppen och juridiskt förenlig kultur

EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) kräver att företag och organisationer med 50 eller fler anställda och kommuner med 10 000 eller fler invånare ska installera ett professionellt och GDPR-kompatibelt visselblåsarsystem.

Detta är utvecklat för att öka visselblåsarskyddet till en likvärdig nivå i EU. Deadline för att installera visselblåsarsystem varierar med företagets/organisationens storlek. Det finns dock många bra skäl att inte vänta – det kommer att främja en öppen och juridiskt kompatibel kultur, skapa transparens och stärka förtroendet för ditt företag. Integrity Lines visselblåsarsystem gör att du kan erbjuda dina anställda en säker kanal för att uppmärksamma ärenden internt.

EQS Integrity Line: certifierat säker

Vårt visselblåsarsystem EQS Integrity Line uppfyller högsta dataskydds- och IT-säkerhetsstandarder. Det bevisas i regelbundna externa säkerhetsrevisioner.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos
integrity-line-gdpr-certificate

EQS Integrity Line partnerprogram

De mest kända företagen i sina globala branscher arbetar med EQS för att marknadsföra digital efterlevnad.

Gå med i det unika nätverket idag.

integrity-line-eqs-group-logo

EQS Group – I över 20 år har vi stärkt förtroendet hos våra kunder världen över