Paket och priser

Essential

Färdig lösning för små och medelstora företag som letar efter ett snabbt och effektivt sätt att följa EU-direktivet och dataskyddsförordningen.

från

999 SEK

i månadsavgift

Professional

Flexibel lösning med många anpassningsmöjligheter och handläggning inklusive auktoriseringskoncept och anmälning i realtid.

från

1299 SEK

i månadsavgift

Enterprise
Individuell lösning som kan
anpassas och integreras på bästa möjliga sätt. Handläggning som skräddarsytts efter dina speciella behov och många verktyg för anmälning och analysering.

om så önskas

100 % överensstämmelse med EU:s visselblåsardirektiv och dataskyddsförordning

integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag

Säker anmälningskanal med hög sekretessnivå och funktion för anonym kommunikation

Anpassa anmälningsprocessen

Standard

Individuellt konfigurerbar

Individuellt konfigurerbar

Antal tillgängliga språk för anmälningsprocessen

Över 80 språk

Handläggning

Standard

Utökad

Individuellt konfigurerbar

Översättningsservice

Automatiserad

Individuellt konfigurerbar

Deadline-övervakning, dokumentation av ärenden och anmälning

Individuell systemkonfiguration

Anslutning till tipstelefon

Hög datakrypteringsnivå enligt BSI-standard

Tvåfaktorsautentisering

Säker, ISO27001-certifierad hosting och datalagring i Europa

Offentligt

Offentligt eller privat

Offentligt eller privat

Åtkomst enligt WCAG 2.1-standard

Bronze 

Bronze 

Bronze 

Support

E-post

E-post och telefon

E-post och telefon + särskilt utsedd kontoansvarig

Utbildning

Kommunikationsmaterial

Ytterligare moduler som single sign-on, data deep dive osv.

”Vi har mycket god erfarenhet av samarbetet med EQS Group när vårt system infördes. Vi skissade upp en plan över de första stegen och man arbetade mycket flexibelt och svarade snabbt på våra frågor. Den positiva upplevelsen pågår ännu och EQS Group reagerar fortfarande väldigt snabbt så snart en fråga uppstår.”

Kristina Schmieg, Compliance Manager at PUMA SE

Kristina Schmieg
Senior Manager Compliance,
PUMA SE

FAQ

Vårt tipssystem (EQS Integrity Line) garanterar
anonymiteten och ser till att anmälarens identitet inte kan avslöjas med tekniska medel. EQS Integrity Line finns på externa ISO 27001-certifierade högsäkerhetsservrar. Inga IP-adresser, platsuppgifter, information om utrustning eller data som skulle göra det möjligt att identifiera anmälaren sparas på dessa servrar.
 

Anmälaren bestämmer själv om han eller hon vill vara anonym eller uppge några personliga uppgifter. I vilket fall som helst kommer innehållet i ett tips att överföras med en mycket hög grad av kryptering genom en offentlig-privat PGP-procedur med 2048 RSA bit. All serverkommunikation sker dessutom via en säker HTTPS-anslutning.

Lär dig mer om säkerheten i EQS Group

Såväl företaget EQS Group som den programvara som utvecklats för
EQS Integrity Line har certifierats för IT-säkerhetsstandard ISO 27001. Den ständigt pågående produktutvecklingen följer principen ”Security by Design”.
 

Förutom detta garanterar systemet full överensstämmelse med GDPR och dataskyddsbestämmelser över hela världen, både för anmälare under anmälningsprocessen och för handläggaren som arbetar med den integrerade handläggningsfunktionen.

EQS Integrity Line uppfyller de högsta kraven på säkerhet och kryptering (dataöverföring och åtkomst) och kan därför garantera fullkomlig sekretess för alla tips som tas emot.

– ISO 27001-certifierat högsäkerhetsdatacenter

– Systemets säkerhet bekräftas av en årlig, externt utförd intrångstest

– SSL-certifierad anslutning

– Kryptografiskt komplex lagringsprocedur

– Ärendespecifik kryptering

– Koden finns alltid hos kunden (varken EQS Group eller någon annan tredje part kan komma åt innehållet)

– Utförlig åtkomstkontroll via auktoriseringssystem

– Olika moduler för IT-säkerhet, exempelvis användaradministration och dataskydd

– Heltäckande identitetsskydd för anmälare

– Regelbundna säkerhetsgranskningar och intrångstester

EQS Integrity Line har utformats för användning i hela världen och finns på mer än 80 språk som standard.

EQS Integrity Line har många olika paket och konfigurationer för att uppfylla olika kunders behov. Färdiga paketlösningar kan finnas på plats inom några dagar med minimal arbetsinsats från kunden. För anpassade lösningar med utökad handläggning brukar det ta 4 till 8 veckor innan programmet kan användas i verksamheten. Under implementeringsfasen bistår våra erfarna projekthanterare kunden för att allt ska gå smidigt och för att ge goda råd om de bästa metoderna.

EQS Group erbjuder kunden olika mallar för bästa sätt att snabbt och enkelt lägga in tipssystemet i verksamheten. Dessa mallar kan användas direkt eller anpassas efter kundens behov. Mallarna finns redan på många språk och de kan även översättas till vilket språk som helst. Förutom mallarna finns våra erfarna projektledare alltid på plats för att ge kunden goda råd och hjälpa till under hela implementeringsfasen.

EQS Group följer reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser i hela världen genom olika typer av organisatoriska, tekniska och funktionsrelaterade åtgärder:

Organisatoriska åtgärder är åtgärder för informationssäkerhet och dataskydd i ett korrekt utformat och certifierat ISMS-system enligt ISO 27001-standarder. Systemet granskas regelbundet, både internt och av oberoende parter.

Rent tekniskt har EQS Integrity Line utvecklats enligt högsta standard för dataskydd och säkerhet. Det innebär

– inga besökares eller anmälarens persondata registreras
 
– data krypteras vid överföring och lagring
 
– inga metadataanalyser eller undersökningar görs på kunddata
 
– möjlighet att få dataskyddsmeddelanden (ansvarsfriskrivningar) och annan information under anmälningsprocessens gång
 
– olika säkerhetsfunktioner för åtkomst och behandling av data aktiveras
 

Vad gäller funktionen hjälper EQS Integrity Line handläggaren med ofta förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter som har med de interna dataskyddsprocesserna att göra. Det innebär

– dynamiska påminnelser och meddelanden när vissa dataskyddskriterier uppfylls, inklusive uppgifter om vilka åtgärder som måste vidtas
 
– hjälp att anonymisera vissa uppgifter i ett ärende (t ex personliga data) och alternativt även bilagor
 
– automatiserade interna procedurer för godkännanden och dubbla kontroller vid hantering av känsliga ärenden
 
– fragmenterad auktorisering och rollkoncept för väl skyddad åtkomst till känsligt innehåll

Tipssystemet är en central del av ett effektivt fungerande system för företagets regelefterlevnad enligt internationella standarder. Ungefär två tredjedelar av alla oegentligheter på ett företag upptäcks av anmälare. Ett fungerande tipssystem för anmälare är därför ett bättre kontrollinstrument än en kombination av kontroller av företagsledningen och externa eller interna granskningar.

Sedan några år tillbaka har röster för att skapa lagar som ger ett bättre skydd åt anmälare höjts i många länder, därför har man också infört säkra tipssystem som skyddas av till exempel Sapin 2-lagen i Frankrike och EU-direktivet om skydd för personer som anmäler brott mot unionens lagar. Enlig EU:s visselblåsardirektiv som trädde i kraft den 16 december 2019 är företag skyldiga att tillhandahålla interna tipssystem för anmälare.

Tipssystemen skyddar inte bara anmälare (anställda, kunder, leverantörer osv.), utan även företagets goda rykte och tillgångar.
 

EQS Integrity Line: certifierat säker

Vårt visselblåsarsystem EQS Integrity Line uppfyller högsta dataskydds- och IT-säkerhetsstandarder. Det bevisas i regelbundna externa säkerhetsrevisioner.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos