Pakkaukset ja hinnoittelu

Essential

Käyttövalmis ratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät nopeaa ja tehokasta tapaa EU-direktiivin ja GDPR:n noudattamiselle.

alkaen

99 € / kuukausi

Professional

Joustava ratkaisu, jossa on lukuisia räätälöintivaihtoehtoja ja kattava tapaustenhallinta yhdessä valtuutuskonseptin ja tosiaikaisen raportoinnin kanssa.

alkaen

129 € / kuukausi

Enterprise
Yksilöllinen ratkaisu, joka tarjoaa
parhaan muokkaus- ja integrointiasteen. Erityistarpeisiisi räätälöity tapaustenhallinta, mukaan lukien kattavat raportointi- ja analysointityökalut.

pyynnöstä

Noudattaa 100-prosenttisesti EU-ilmiantodirektiiviä ja GDPR:ää

integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag

Luottamuksellinen ja suojattu ilmoituskanava nimettömällä keskustelutoiminnolla

Ilmoitusprosessin räätälöinti

Vakio

Yksilöllisesti konfiguroitava

Yksilöllisesti konfiguroitava

Ilmoitusprosessiin saatavana monia kieliä

Yli 80 kieltä

Tapaustenhallinta

Vakio

Laajennettu

Yksilöllisesti konfiguroitava

Käännöspalvelu

Automaattinen

Yksilöllisesti konfiguroitava

Määräaikojen valvonta, tapausten dokumentointi ja raportointi

Yksilöllinen järjestelmäkonfiguraatio

Yhteys puhelinilmoituskanavaan

Suuri tietojen salaustaso BSI-standardin mukaisesti

Kaksitasoinen tunnistusmekanismi

Turvallinen, ISO27001-sertifioitu hosting ja tietojen tallennus Euroopassa

Julkinen

Julkinen tai yksityinen

Julkinen tai yksityinen

Käytettävissä WCAG 2.1 -standardin mukaisesti

Pronssi 

Pronssi 

Pronssi 

Tuki

Sähköposti

Sähköposti ja puhelin

Sähköposti ja puhelin + osoitettu asiakkuuspäällikkö

Koulutus

Viestintämateriaali

Lisämoduuleja, kuten kertakirjautuminen, data deep dive jne.

» Kokemuksemme yhteistyöstä EQS Group kanssa käyttöönoton aikana oli äärimmäisen positiivinen. Laadimme suunnitelman ja alkuvaiheet ja he vastasivat aina kysymyksiimme nopeasti ja joustavasti. Tämä positiivinen kokemus on säilynyt ja EQS Group reagoi aina erittäin nopeasti, jopa esitettyihin kysymyksiin. «

Kristina Schmieg, Compliance Manager at PUMA SE

Kristina Schmieg
Senior Manager Compliance,
PUMA SE

UKK

Ilmoitusjärjestelmämme (EQS Integrity Line) takaa
ilmoittajan nimettömyyden ja varmistaa, ettei ilmoittajan henkilöllisyyttä voida jäljittää teknisin menetelmin. EQS Integrity Linea ylläpidetään ulkoisilla ISO 27001 -sertifioiduilla, erittäin turvallisilla palvelimilla. Näille palvelimille ei tallenneta IP-osoitteita, sijaintitietoja, laitemäärityksiä tai muita tietoja, jotka mahdollistaisivat ilmoittajan henkilöllisyyden päättelemisen.
 
Ilmoittaja voi päättää itse, haluaako hän pysyä nimettömänä vai antaa henkilötietoja. Joka tapauksessa ilmoituksen sisältö siirretään erittäin salatussa muodossa käyttämällä julkis-yksityistä avainprosessia (PGP) 2048 RSA -bitin salauksella. Lisäksi kaikki palvelinviestintä tapahtuu suojatun HTTPS-yhteyden kautta.
 

Lue lisää turvallisuudesta EQS-konsernissa

Sekä EQS-konserni yrityksenä että sen ohjelmistokehitys
EQS Integrity Linea varten on sertifioitu tietoturvallisuusstandardin ISO 27001 mukaisesti. Tuotekehitys ja sen jatkuva kehitys noudattavat sisäänrakennetun turvallisuuden ”Security by Design” -periaatetta.
 

Lisäksi järjestelmä takaa EU:n GDPR:n ja maailmanlaajuisten tietosuojamääräysten täyden noudattamisen, sekä ilmoittajalle ilmoitusprosessissa että tapauksen käsittelijälle integroidussa tapaushallinnassa.

EQS Integrity Line vastaa korkeimpiin turvallisuus- ja salausvaatimuksiin (tiedonsiirto ja tietojen käyttö) ja takaa näin ehdottoman luottamuksellisuuden lähetetyille ilmoituksille.

– ISO 27001 -sertifioitu erittäin turvallinen tietokonekeskus

– Järjestelmän turvallisuus varmistettu vuosittaisella ulkoisella tunkeutumistestillä

– SSL-sertifioitu yhteys

– Kryptografisesti monimutkainen tallennusmenettely

– Tapauskohtainen salaus

– Avain asiakkaalla (EQS-konsernilla tai muilla kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä sisältöön)

– Pääsy sisältöön yksityiskohtaisen valtuutusjärjestelmän kautta

– Erilaisia IT-turvamoduuleita esim. käyttäjähallintaan ja tietosuojaa varten

– Ilmoittajan nimettömyyden täydellinen suojaus

– Säännölliset turvallisuustarkastukset ja tunkeutumistestit

EQS Integrity Line on tehty käytettäväksi ympäri maailmaa ja se on saatavana vakiona yli 80 kielellä.

EQS Integrity Line tarjoaa erilaisia paketteja ja konfiguraatioita asiakkaiden erilaisiin vaatimuksiin. Valmisratkaisut voivat olla käytettävissä muutamassa päivässä, erittäin vähäisellä vaivalla asiakkaalle. Räätälöidyt ratkaisut laajennetuilla tapaushallintatoiminnoilla ovat yleensä käytettävissä 4–8 viikossa. Käyttöönoton aikana kokeneet projektipäällikkömme ovat asiakkaan tukena takaamassa optimaalisen käyttöönoton ja konsultoimaan parhaissa käytänteissä.

EQS-konserni tarjoaa asiakkaalle erilaisia parhaiden käytänteiden malleja, jotka takaavat ilmoitusjärjestelmän nopean ja helpon käyttöönoton. Nämä mallit voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan tai niitä voidaan sovittaa asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Malleja on jo saatavana useilla eri kielillä ja ne voidaan myös siirtää mille tahansa kielelle. Mallien lisäksi kokeneet projektipäällikkömme ovat myös käytettävissä koska tahansa antamaan neuvoja ja tukea asiakkaalle koko ilmoitusohjelmiston käyttöönottovaiheen ajan.

EQS Group tukee Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden maailmanlaajuisten tietosuojamääräysten noudattamista erilaisilla toimenpiteillä organisaation, teknisellä ja toiminnallisella tasolla:

Organisaation tasolla tietoturvallisuus ja tietosuojatoimenpiteillä asianmukaisen ja sertifioidun ISMS-järjestelmän muodossa ISO 27001 -standardien mukaisesti. Tälle suoritetaan säännöllisiä sisäisiä ja riippumattomia tarkastuksia.

Teknisellä tasolla EQS Integrity Line on kehitetty tietosuojan ja -turvallisuuden korkeimpien standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

– ei kävijöiden tai ilmoittajien henkilötietojen kirjausta
 
– tietojen salaus tietoja siirrettäessä ja tallennettaessa
 
– ei asiakastietojen käyttöä metatietojen analysointiin tai tutkimuksiin
 
– mahdollisuudet tietosuojahuomautusten (vastuuvapauslausekkeiden) ja muiden tietojen antamiseen ilmoitusprosessin aikana
 
– erilaisten turvatoimintojen aktivointi tietojen käyttöoikeiden ja niiden käsittelyn suhteen
 

Toiminnallisella tasolla EQS Integrity Line tukee tapauksen käsittelijää sisäisiin tietosuojaprosesseihin liittyvissä toistuvissa tehtävissä ja toimissa. Näihin sisältyvät:

– dynaamiset muistutukset ja huomautukset tiettyjen tietosuojakriteerien ilmetessä, mukaan lukien viittaukset tarvittaviin toimenpiteisiin
 
– tuki, jossa tapauksen tiedot (esim. henkilötiedot) ja valinnaisesti myös liitetiedostot anonymisoidaan
 
– sisäisten hyväksyntäprosessien automatisointi ja kaksoistarkastuksen periaate arkaluontoisten tapausten käsittelytoimille
 
– yksityiskohtainen valtuutusten hallinta ja roolikonsepti arkaluontoisten tapausten sisällön käyttöoikeuteen

Ilmoitusjärjestelmät ovat tehokkaan noudattamisvalvontajärjestelmän keskeinen osa yrityksissä kansainvälisten standardien mukaisesti. Noin kaksi kolmasosaa tunnistetuista yritysten säännönvastaisuuksista on paljastunut ilmoittajien ansiosta. Toimiva ilmoitusjärjestelmä on siksi valvontaelementtinä tärkeämpi kuin hallinto sekä ulkoinen ja sisäinen auditointi yhteensä.

Viime vuosina monet maat ovat yksimielisesti puolustaneet ilmoittajien lakisääteistä suojelua ja siten turvallisten ja suojattujen ilmoitusjärjestelmien luomista, esimerkiksi Ranskassa Sapin 2 -lailla ja EU:ssa unionin lakien rikkomuksista ilmoittava henkilöitä suojaavalla direktiivillä. EU-ilmiantodirektiivi tuli voimaan 16. joulukuuta 2019, ja se vaatii yrityksiltä sisäisten ilmoitusjärjestelmien käyttöönottoa.

Näin ilmoitusjärjestelmät eivät ainoastaan suojaa ilmoittajia (työntekijöitä, asiakkaita, tavarantoimittajia jne.), vaan myös yrityksiä maineen vahingoittamiselta ja taloudellisilta riskeiltä.

EQS Integrity Line: sertifioitua turvallisuutta

EQS Integrity Line -ilmoituskanava täyttää IT-turvallisuuden ja tietosuojan korkeimmat standardit. Todistamme tämän säännöllisillä ulkoisilla turvallisuusauditoinneilla.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos