EQS Integrity Line – Den tryggeste og sikreste anonyme varslingsprogramvaren

Implementer kravene i EU varslingsdirektivet på en både enkel og effektiv måte med EQS Integrity Line.

Som en ledende leverandør av varslingsprogramvare skal vi støtte og veilede deg ved implementeringen av din digitale meldingskanal.

Styrk din firmakultur gjennom tillit og transparens

EQS Integrity Line er en sikker og anonym varslingsprogramvare som setter dine ansatte i stand til å melde internt fra om overtredelser som korrupsjon, maktmisbruk og diskriminering før klager blir kjent og, i alvorlige tilfeller, resulterer i økonomiske tap og skade på ditt firmas renommé. Kryptering garanterer at varsleren beskyttes.

Med EQS Integrity Line varslingsprogramvare vil du …

Ove 2500 kunder over hele verden har allerede satt sin lit til EQS Integrity Line

EQS Integrity Line reference logo Continental | integrityline.com
integrityline-reference-fresenius
EQS Integrity Line reference logo Puma | integrityline.com
integrityline-reference-team-viewer
eqs-reference-tier
integrityline-reference-zalando

EQS Integrity Line – Den enkle og sikre varslingsprogramvaren

Vår anonyme varslingsprogramvare fungerer i overensstemmelse med GDPR og sikrer at du oppfyller lovfestede krav med hensyn til vern om varslere slik det er fastlagt i det aktuelle EU-varslingsdirektivet.

Den gjør det mulig for ansatte å melde fra om uetisk oppførsel internt i firmaet på en sikker og fortrolig måte. EQS Integrity Line reduserer på denne måten potensielle hindringer for varslere og forenkler også behandlingen av meldinger som sendes inn. Finn ut mer om vår varslingsprogramvare i denne videoen.

EQS Integrity Line: sertifisert sikker

Varslingslinjen EQS Integrity Line oppfyller de høyeste standardene for IT-sikkerhet og databeskyttelse. Det beviser vi i regelmessige, eksterne sikkerhetsrevisjoner.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos

Vi tilfredsstiller de følgende kravene for din sikkerhet og individuelle behov

EQS Integrity Line data security illustration
Datasikkerhet

Basert på et granulært autoriseringskonsept leverer vår varslingsprogramvare en sikker og absolutt fortrolig meldingskanal.

EQS Integrity Line ISO certified illustration
Prosessikkerhet

Med ISO 27001 sertifiseringen garanterer vi et meldingssystem som tilfredsstiller alle internasjonale standarder for informasjonssikkerhetssystemer.

EQS Integrity Line GDPR compliant illustration
Personvern og juridisk compliance

Overhold nasjonale standarder for personvern i henhold til kravene i EUs varslingsdirektiv.

EQS Integrity Line integrated case management illustration
Brukervennlighet

Hold oversikt over aktuelle og avsluttede compliance-saker i ett sentralt styringssystem og bruk sanntidsstatistikker og dashbord for dine compliance-relaterte meldinger.

EQS Integrity Line simple installation illustration
Lettvint installasjon

Dra nytte av et bruksklart system med standardegenskaper av høy kvalitet. Kan brukes over hele verden på alle språk, og er klart til bruk på svært kort tid.

EQS Integrity Line service illustration
Service

Vi bistår våre kunder med råd og dåd helt fra analysen av individuelle behov og hele veien gjennom til implementeringen av meldingssystemet og utover dette, og vi er alltid tilgjengelige for å besvare spørsmål.

Pakker og prisingEnkel og intuitiv bruk – både for varslere og saksbehandlere

Lettvint og intuitiv saksbehandling

EQS Integrity Line dashboard

Enkel og intuitiv meldingsprosess med bare noen få trinn

Varslingssystemer vil bli påbudt innen Den europeiske unionen

Ifølge EUs direktiv om vern av varslere (2019/1937), skal for fremtiden alle firmaer med mer enn 50 ansatte og alle kommunale myndigheter med 10 000 eller flere medarbeidere i Tyskland og i alle andre EU-medlemsland ha et internt varslingssystem på plass. I tillegg til dette er de forpliktete til å belegge at deres vernestandarder samsvarer med kravene som EU stiller. Firmaer utsetter seg for risikoen for enorme bøter dersom de unnlater å implementere en varslingskanal eller har en uegnet kanal på plass.

Forbered deg på EU sine varslerkrav! Vi skal støtte deg med implementeringen av din varslingsprogramvare.