EQS Integrity Line - den säkra och anonyma programvaran med störst förtroende hos anmälare

Enkel och effektiv anpassning till EU:s visselblåsardirektiv med EQS Integrity Line.

Vi är en ledande leverantör av programvaror för visselblåsning och vi hjälper dig att införa en digital anmälningskanal.

Gör företagskulturen starkare genom att skapa förtroende och transparens

EQS Integrity Line är en säker och anonym programvara för anmälare för att anställda ska kunna anmäla oegentligheter som till exempel korruption, maktmissbruk och diskriminering internt, innan missförhållandena blir offentligt kända och i värsta fall skadar företagets ekonomi och rykte. Anmälare får ett fullgott skydd genom kryptering.

Med programvaran EQS Integrity Line kan du…

Över 2 500 kunder i hela världen litar redan på EQS Integrity Line

EQS Integrity Line reference logo Continental | integrityline.com
integrityline-reference-fresenius
EQS Integrity Line reference logo Puma | integrityline.com
integrityline-reference-team-viewer
eqs-reference-tier
integrityline-reference-zalando

EQS Integrity Line - den enkla och säkra programvaran för anmälare

Vår anonyma programvara för anmälare drivs i enlighet med GDPR och ser till att ditt företag följer de rättsliga krav för skydd av anmälare som fastställs i nuvarande visselblåsardirektiv från EU.

Den ger dina anställda möjlighet att anmäla oetiska förhållanden inom företaget på ett säkert och konfidentiellt sätt. EQS Integrity Line gör det lättare för anmälare att komma över sina spärrar mot att anmäla sina kollegor och det blir också enklare att behandla inkommande tips. Lär dig mer om programvaran för anmälare i den här videon.

EQS Integrity Line: certifierat säker

Vårt visselblåsarsystem EQS Integrity Line uppfyller högsta dataskydds- och IT-säkerhetsstandarder. Det bevisas i regelbundna externa säkerhetsrevisioner.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos

Vi uppfyller följande krav för din säkerhet och dina individuella behov

EQS Integrity Line data security illustration
Datasäkerhet

Vår programvara baseras på ett fragmenterat auktoriseringskoncept och tillhandahåller en absolut säker och konfidentiell anmälningskanal.

EQS Integrity Line ISO certified illustration
Processäkerhet

Vårt ISO 27001-certifikat garanterar att tipssystemet överensstämmer med alla internationella standarder för IT-säkerhetssystem.

EQS Integrity Line GDPR compliant illustration
Dataskydd och laglydnad

Följ nationell dataskyddsstandarder enligt kraven i EU:s visselblåsardirektiv.

EQS Integrity Line integrated case management illustration
Användbarhet

Håll koll på pågående och avslutade ärenden i ett centralt handläggningssystem och använd statistik i realtid och dashboards för dina tips om regelefterlevnad.

EQS Integrity Line simple installation illustration
Enkel installation

Dra fördel av ett system med högkvalitativa standardegenskaper som är klart att tas i bruk. Det kan användas i hela världen på alla språk och kan börja användas i verksamheten på kortast möjliga tid.

EQS Integrity Line service illustration
Service

Vi bistår våra kunder med goda råd, från analysen av deras individuella behov till dess att tipssystemet införs och även efteråt och vi finns alltid till hands för att svara på frågor.

Enkelt och intuitivt - för anmälare och handläggare

Enkel och intuitiv handläggning

EQS Integrity Line dashboard

Enkel och intuitiv anmälningsprocess i några få steg

Tipssystem kommer att bli obligatoriska inom EU

Enligt EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) måste alla företag med mer än 50 anställda och kommuner med 10 000 eller fler invånare i Tyskland och alla andra EU-länder i framtiden ha ett internt tipssystem. De måste även kunna bevisa att systemets skyddsnivå motsvarar kraven från EU. Företag riskerar dryga böter om de inte inför ett tipssystem eller inte har en lämplig, redan existerande kanal för anmälare.

Förbered dig på EU:s anmälningskrav redan idag! Vi hjälper dig att införa programvaran för anmälare.