Whitepaper | Visselblåsarrapport

1392 företag, 4 länder, 1 ämne: Visselblåsarsystem i europeiska företag

Visselblåsar- och rapportkanalen får ökad betydelse i Europa. VIsselblåsarrapporten presenterar vetenskapliga och representativa resultat kring hur olagligt och oetiskt beteende påverkar företag i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Schweiz och hur effektiva rapportkanaler konstrueras och kommuniceras.

Ladda ner gratis nu

Innehållet finns bara på engelska.