Pakker og prising

Essential

Bruksklar løsning for små og middels store firmaer som er ute etter rask og effektiv overholdelse av EU-direktivet og GDPR.

fra

660 NOK / måned

Professional

Den fleksible løsningen med en mengde muligheter til spesialtilpasning og omfattende saksbehandling komplett med autoriseringskonsept og melding i sanntid.

fra

1199 NOK / måned

Enterprise
Den individuelle løsningen for
høyeste grad av spesialtilpasning og integrering. Saksbehandling skreddersydd til dine spesifikke behov, inkludert omfattende meldings- og analyseverktøy.

etter anmodning

100 % overholdelse av EU-varslingsdirektivet

integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag
integrity-line-eu-flag

Fortrolig og beskyttet meldingskanal med anonym-dialog-funksjon

Tilpasning av meldingsprosessen

Standard

Kan konfigureres individuelt

Kan konfigureres individuelt

Antall språk tilgjengelig for meldingsprosessen

Over 80 språk

Saksbehandling

Standard

Utvidet

Kan konfigureres individuelt

Oversettelsestjeneste

Automatisert

Kan konfigureres individuelt

Overvåkning av frister, saksdokumentasjon og melding

Individuell systemkonfigurering

Tilkobling til telefonmeldingskanalen

Høy grad av datakryptering iht. BSI standard

To-faktor autentisering

Sikker, ISO27001 sertifisert hosting og datalagring i Europa

Offentlig

Offentlig eller privat

Offentlig eller privat

Tilgjengelig iht. WCAG 2.1 standard

Bronse 

Bronse 

Bronse 

Support

E-post

E-post og telefon

E-post og telefon + spesialisert regnskapsfører

Opplæring

Kommunikasjonsmateriale

Ekstra moduler som eksempelvis enkel påtegning, dypdykk i data etc.

«Vår erfaring med samarbeidet med EQS Group under implementeringen var ekstremt positiv. Vi satt opp en plan med de første skrittene, og de ga alltid både raske og fleksible svar på våre spørsmål. Denne positive erfaringen har fortsatt og, selv når det oppstår spørsmål, reagerer EQS Group alltid raskt.»

Kristina Schmieg, Compliance Manager at PUMA SE

Kristina Schmieg
Senior Manager Compliance,
PUMA SE

FAQ

Vårt varslingssystem (EQS Integrity Line) garanterer
varslerens anonymitet og sikrer at deres identitet ikke kan spores med tekniske midler. EQS Integrity Line hostes på eksterne ISO 27001-sertifiserte sikkerhetsservere. Ingen IP adresser, stedsdata, enhetsspesifikasjoner eller andre data som kan gjøre det mulig å trekke slutninger når det gjelder varslerens identitet lagres på disse serverne.
 

Varslerne kan selv avgjøre om de ønsker å forbli anonyme eller om de vil gi personlig informasjon. I alle tilfeller overføres innholdet i meldingen i en sterkt kryptert form idet det brukes en public-private key-prosess (PGP) med 2048 RSA bit. I tillegg til dette vinner alle serverkommunikasjoner sted via en sikker HTTPS-forbindelse.

Lær mer om sikkerhet hos EQS Group

Både EQS group som et firma og deres programvareutvikling for
EQS Integrity Line er sertifisert iht. standard for informasjonssikkerhet ISO 27001. Produktutvikling og den kontinuerlige utviklingen følger prinsippet «Security by Design».
 

Dessuten sikrer systemet full overholdelse av EU GDPR og verdensomspennende bestemmelser om personvern, både for varsleren og meldingsprosessen og for saksbehandleren i den integrerte saksbehandlingen.

EQS Integrity Line tilfredsstiller de strengeste krav til sikkerhet og kryptering (dataoverføring og tilgang) og garanterer på denne måten absolutt fortrolighet for innsendte meldinger.

– ISO 27001-sertifisert høysikkerhetsdatasenter

– Systemsikkerhet bekreftet vha. årlig ekstern penetrasjonstest

– SSL-sertifisert forbindelse

– Kryptografisk kompleks lagringsmetode

– Skriftsensitiv kryptering

– Nøkkelen i kundens hånd (hverken EQS Group eller andre tredjeparter har tilgang til innholdet)

– Tilgang til innhold via detaljert autoriseringssystem

– Forskjellige IT sikkerhetsmoduler, f.eks. for brukeradministrasjon og personvern

– Komplett beskyttelse av varslerens anonymitet

– Regelmessige sikkerhetsrevisjon og penetrasjonstester

EQS Integrity Line er produsert til bruk over hele verden og er tilgjengelig på over 80 språk som standard.

EQS Integrity Line tilbyr mange forskjellige pakker og konfigurasjoner for å tilfredsstille kundenes forskjellige krav. Forhåndskonfigurerte løsninger kan være tilgjengelige innen få dager med et minimum av innsats fra kundens side. Kundetilpassede løsninger med utvidede funksjoner for saksbehandling er vanligvis tilgjengelige for drift innen 4 til 8 uker. Under implementering er våre erfarne prosjektledere ved kundens side for å sørge for en optimal implementering og rådgivning med tanke på beste praksis.

EQS Group tilbyr kundene beste-praksis-maler til rask og lettvint implementering av varslingssystemet. Disse malene kan overtas 1:1, eller de kan tilpasses i henhold til kundens krav. Maler er allerede tilgjengelige på mange forskjellige språk og kan også overføres til et hvilket som helst språk. I tillegg til maler, er våre erfarne prosjektledere også tilgjengelige for å gi råd og støtte til kunden gjennom hele varslingsprogramvarens implementeringsfase.

EQS Group støtter overholdelsen med den europeiske personvernforordningen (GDPR) samt andre bestemmelser om personvern gjennom forskjellige tiltak på organisatorisk, teknisk og funksjonelt nivå:

På det organisatoriske nivået gjennom tiltak som er tatt til informasjonssikkerhet og personvern i form av en egnet og sertifisert ISMS iht. ISO 27001 standard. Dette systemet er underlagt regelmessig interne og uavhengige revisjoner.

På det tekniske nivået har EQS Integrity Line blitt utviklet i henhold til de høyeste standarder for personvern og sikkerhet. Dette betyr

– ingen logging av persondata til besøkere og varslere
 
– kryptering av data under overføring og lagrede data
 
– ingen metadata analyse eller forskning med våre kundedata
 
– muligheter til personvernmerknader (beriktigelser) og annen informasjon under meldingsprosessen
 
– aktivering av forskjellige sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med tilgang og databehandling
 

På det funksjonelle nivået støtter EQS Integrity Lines saksbehandler i de hyppige oppgavene og aktivitetene i forbindelse med interne personvernprosesser. Dette omfatter

– dynamiske påminnelser og merknader når visse personvernkriterier oppstår, inkludert henvisning til nødvendige handlinger
 
– støtte med anonymisering av detaljer om tilfellet (f.eks. persondata) og som alternativ også vedlegg til filer
 
– automatisering av interne godkjennelsesprosedyrer og dualt kontrollprinsipp for sensitive saksbehandlingsaksjoner
 
– granulær autorisasjonsstyring og rollekonsept for finjustert tilgang til sensitivt saksinnhold

Varslingssystemer er en sentral komponent i et effektivt compliance management system i firmaer i henhold til internasjonale standarder. Omtrent to tredjedeler av oppdagede uregelmessigheter innen firmaer avdekkes av varslere. Et velfungerende varslingssystem er derfor viktigere som et kontrollelement enn ledelse og kombinerte eksterne og interne revisjoner.

I de senere år har mange land uttalt seg i klare ordelag for en juridisk beskyttelse av varslere og at det derfor etableres et sikkert og beskyttet varslingssystem, eksempelvis i Frankrike med sin Sapin 2 lov, og i EU med sitt direktiv om vern om personer som melder fra om brudd på unionens lover. EU sitt varslingsdirektiv ble satt i kraft den 16. desember 2019 og krever at firmaer stiller et internt varslingssystem til rådighet.

Slik beskytter ikke bare varslingssystemer varslerne (ansatte, kunder, leverandører etc.), men beskytter også firmaet mot skade på sitt renommé og finansielle risikoer.

EQS Integrity Line: sertifisert sikker

Varslingslinjen EQS Integrity Line oppfyller de høyeste standardene for IT-sikkerhet og databeskyttelse. Det beviser vi i regelmessige, eksterne sikkerhetsrevisjoner.

integrity-line-isae-I-II-certification-logos