Het PUMA-casusonderzoek

Vul het formulier in om het gratis casusonderzoek te downloaden.

Fair play: waarom PUMA koos voor een digitaal klokkenluiderskanaal

Klokkenluiden vormt een integraal onderdeel van de Gedragscode van PUMA. Daarom heeft de onderneming in november 2018 besloten haar telefonische meldpunt te vervangen door een digitaal klokkenluiderssysteem. Lees in ons casusonderzoek welke factoren van invloed waren op de verandering van meldkanaal, waarom het bedrijf voor EQS Integrity Line koos en hoe het klokkenluidersmeldpunt door de medewerkers is ontvangen sinds de invoering ervan.

Download nu gratis

Deze inhoud is alleen beschikbaar in het Engels.