Whitepaper | Vihjelinjaraportti

1392 yritystä, 4 maata, 1 aihe: Vihjelinjajärjestelmät eurooppalaisissa yrityksissä

Vihje- ja ilmoituskanavien merkitys on nousemassa yhä tärkeämmäksi koko Euroopassa. Vihjeraportti esittää tieteellisesti perusteltuja ja edustavia tuloksia siitä, miten laiton ja epäeettinen käyttäytyminen vaikuttaa Saksan, Ranskan, Ison-Britannian ja Sveitsin yrityksiin ja kuinka suunnitella ja viestiä tehokkaita raportointikanavia.

Lataa nyt ilmaiseksi

Tämä sisältö on saatavana vain englanniksi.